Tijdelijk geen activiteiten i.h.k.v. het Coronavirus

Helaas is de Veldhoek ook genoodzaakt om alle publieke activiteiten op te schorten in het kader van het Coronavirus. Wij wensen iedereen een goede gezondheid in deze roerige tijden.